27
Mon, May
571 New Articles

ယူ႐ိုသန္း ၇၀ ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ မွအစည္းအေဝးက်င္းပ

(AFD)ထံမွယူ႐ိုသန္း ၇၀ ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစည္းအေဝးက်င္းပ (ဓာတ္ပံု--ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္) Local

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ျပင္သစ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ(AFD)ထံမွ ယူ႐ိုသန္း ၇၀ ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအား က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၎အစည္းအေဝးကို ၅-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ၁၄း၀၀နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (D-ေဆာင္) ပထမထပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ႕ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေငြအရအသုံး ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတို႔အေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ အမွတ္စဥ္ (၁၃) (၁၄) မူၾကမ္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားကေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေလ်ာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ (AFD) ထံမွ ယူ႐ိုသန္း ၇၀ ေခ်းေငြရယူရန္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရန္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာအမွတ္စဥ္ (၁၂/၂၀၁၈) မူၾကမ္းအား ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကသည္။ 

အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥ ရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အႀကံေပးမ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)