24
Sat, Aug
527 New Articles

တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က ျပည္သူတုိ ့၏လူမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရန္ ေျပာၾကား

တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား စကားလက္ဆံုက်ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က ျပည္သူတုိ ့၏ လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရး ၊ လူမႈစီးပြားတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး ၊  နက္ရႈုိင္းေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရး တုိ ့အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(CPC) ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးေပၚလစ္ဗ်ဴရုိအျမဲတမ္းအဖြဲ ့ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ မွ ၂ ရက္အထိ တရုတ္ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း အတြင္းမြန္ဂုိလီးယားကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတုိ ့သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း လီသည္ Ulanqab ၿမိဳ ့အတြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေဒသခံေနအိမ္မ်ားသုိ ့သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က ရထားစီးခရီးသည္မ်ားအားလက္ျပႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

လီက သက္ဆုိင္ရာဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ ့ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ၊ ယင္းေဒသရွိ အာလူးစုိက္ပ်ိဳးေရးပုိမုိျဖစ္ထြန္းေစရန္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

လီသည္ လယ္သမားမ်ား၏ ေစ်းတစ္ခုသုိ ့သြားေရာက္စဥ္ သားငါးမ်ားေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနမႈ ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့သည္။ထုိ ့ေနာက္လီက  ေဒသခံမ်ား ေငြေၾကးပုိမုိသံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ ့၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမ်ား ပုိမုိတုိးတက္လာေအာင္ ပုိ၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားသင့္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရထားဘူတာရံုတစ္ခုသုိ ့ေရာက္ရွိစဥ္ လီက ေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား အခ်ိန္မီ လုပ္ခလစာရရွိမႈ အေျခအေနကုိ ေမးျမန္းစံုစမ္းခဲ့ၿပီး ၊ ခရီးသည္မ်ား၏ သြားလာေရးအဆင္ေျပေစရန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားမ်ား ပုိမုိတုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ ့ျပင္ ၿမိဳ ့ျပင္ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္တြင္ေနထုိင္ၾကသည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးလံုျခံဳေသာ ေနအိမ္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း လီက ဆုိခဲ့သည္။(Xinhua)