17
Sun, Feb
650 New Articles

ရန္ကုန္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဆြန္းေကာ္ရွန္ (Mr.Sun Guoxiang) ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္း က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) ၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC) ထံသို႕ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ သိန္း ထပ္မံ ေပးအပ္ လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ မွ JMC သို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြ ေပးအပ္လွဴဒါန္းသည့္ အခမ္းအနားကုိ အာရွေရးရာ အထူးသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဆြန္းေကာ္ရွန္ ႏွင့္ အတူ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံ႐ံုး သံမွဴး မစၥတာ ရန္ဆံုက်ိန္း (Mr.Yang Shouzheng) ႏွင့္ သံ႐ံုး သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC) ဥကၠ႒ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ ၊ JMC-U အတြင္းေရးမွဴး(၁) ေဒါက္တာ ေရႊခါးရ္ ၊ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝဏၰေအာင္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ တို႕က တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ 

JMC ဥကၠ႒ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ က အဖြင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ မ်ား လွဴဒါန္း ေပးသည့္ အတြက္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ JMC ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ ႏွင့္ ရန္ပံုေငြ မ်ား အား မ်ားစြာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား က JMC ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ မွ ေငြအား ၊ လူအား ၊ နည္းပညာ အား ႏွင့္ ပစၥည္းအား တို႕ျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေပး ခဲ့သည့္ အတြက္ JMC ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အာရွေရးရာ အထူးသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဆြန္းေကာ္ရွန္ က တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သည္ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြ ႏုိင္ငံ မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရး တည္ရွိေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၌ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တည္ရွိၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုလားေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ က ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ တက္ၾကြစြာ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အရ ကူညီမႈမ်ား အျပင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ေရွ႕ဆက္၍လည္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ (Xinhua)

 

ဂ်ိဳဟန္နက္စ္ဘာ့ဂ္၊ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

သမၼတရွီက်င့္ဖိန္က BRICS အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးသည္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရစီးေၾကာင္းအား ဖမ္းဆုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္းပိုမိုနက္႐ိွဳင္းေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ ဖလွယ္ေရး စသည့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ မူေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္ကာ ပိုမိုခိုင္ျမဲေစရန္လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း ၁ဝ ႀကိမ္ေျမာက္ BRICS အစည္းအေဝးတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔မွသာ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဒုတိယေျမာက္ ေရႊေရာင္ထြန္းပသည့္ ဆယ္စုႏွစ္ပန္းတုိင္ကိုေရာက္ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူသားမ်ားအားလံုး အတူတကြ အက်ိဳးခံစားႏိုင္မည့္ အသုိက္အဝန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)

 

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းရွိ ရုပ္ရွင္ျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ၌ ရုပ္ရွင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာ (Film Development Centre)ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ (NPC) အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ အသစ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ ဥကၠ႒ လီက်န္႔ရွဴး (Li Zhanshu) က NPC သို႔ တက္ေရာက္သတင္းယူခြင့္ရသည့္ သတင္းစာဆရာမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ) 

 

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလာမည့္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခခံအခ်က္မ်ားမွာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး မွာ ယြမ္ထရီလီယံေပါင္း ၈ဝ အထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တရုတ္ဘဏ္လုပ္ငန္းတန္ဖိုးအေနျဖင့္ ယြမ္ထရီလီယံေပါင္း ၂၅ဝ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ေငြေၾကးတန္ဖိုး ႀကီးမားသည့္ဘ႑ာေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္နုိင္မည္္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)

 

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပ အလုပ္အကိုင္အသစ္ေပါင္း ၁၃ သန္းေက်ာ္ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲျဖစ္ပြားပါက မည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ် အႏုိင္ရမည္မဟုတ္ဟု မိမိတို႔အေနျဖင့္ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊  မိမိတုိ႔တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လည္း ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမျဖစ္ပြားလိုပါေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား မွ်တစြာကူးသန္းေရာင္းဝယ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ျမင္ေတြ႔လိုပါေၾကာင္း စသျဖင့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က မတ္လ ၂ဝ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ (NPC) အၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)

 

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္သို႔ လိုက္ေလွ်ာက္ကာ အင္အားခ်ဲ႕ထြင္မႈအား ဘယ္ေသာအခါမွ လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက အျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိ္င္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အင္အားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအျဖစ္ နားလည္မႈလြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟု မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ (NPC) အၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ လီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။