24
Sat, Aug
527 New Articles

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေၾကာင္းလီကဆို

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ) 

 

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလာမည့္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခခံအခ်က္မ်ားမွာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး မွာ ယြမ္ထရီလီယံေပါင္း ၈ဝ အထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တရုတ္ဘဏ္လုပ္ငန္းတန္ဖိုးအေနျဖင့္ ယြမ္ထရီလီယံေပါင္း ၂၅ဝ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ေငြေၾကးတန္ဖိုး ႀကီးမားသည့္ဘ႑ာေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္နုိင္မည္္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)